مفهوم جهانی سیستم محاسبه ی ذهنی

بسیاری از افراد همان ابتدا با شنیدن نام یو سی ‌مس، چرتکه و عدد، ذهنشان به سمت ریاضی و محاسبات و … می‌رود و هیچ گزینه دیگری را متصور نمی‌شوند. آنها تصورشان از یو سی مس و آموزش محاسبه با چرتکه صرفا تقویت دروس ریاضی است. در حالی‌که این فقط یک اتفاق کوچک است. اصلا …

مفهوم جهانی سیستم محاسبه ی ذهنی ادامه »